TUYED KİMDİR?

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), turizm sektörüne yönelik yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan gazeteci, yazar, editör, muhabir ile araştırmacılarının 1996 yılında kurduğu bir dernektir. TUYED birinci genel kurulunu 26 Kasım 1997´de İstanbul Gazeteciler Cemiyeti´nin Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde yaparak  çalışmalarına başladı.


TUYED İLKELERİ

Medya yasalardan çok, yazılı olmayan ilkelere yani etik kurallara sahiptir. Gazetecilerin meslek kuralları ve geleneklerden kaynaklanan ciddi bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak;

1-Haber ve yazılarımızda dini, dili, inancı, mensubiyeti ne olursa olsun bütün insanlığa karşı bir suç olan teröre karşı ‘Ama’sız, ‘Fakat’sız kesin bir tutum ve dil kullanacağımızı,

2- Şimdiye kadar haber ve yazılarımızın içeriğinde, terörü veya teröristi cesaretlendirecek, onun propagandasına malzeme olacak bir yaklaşım içinde bulunmadığımız gibi bundan sonra da bulunmayacağımızı,

3-Halkın olup bitenlerden haberdar olması gerektiği ilkesini unutmadan, haberlerimizde abartılardan uzak duracağımızı,

4-Haber ve yazılarımızda sektörün kesimleri arasındaki ilişkilerde taraf olmayacağımızı, aynı şekilde haberleri objektif gerçeklikle verirken rakiplerimizin eline koz verecek, ülkemizi zor duruma düşürebilecek dil kullanmayacağımızı,

5-Her zaman ve daima, ülkemizde veya dünyada teröre karşı verilmekte olan mücadelenin yanında bulunduğumuzu, bundan sonra da bulunacağımızı,

6-Tüm bu kararları sıfatı ve konumu ne olursa olsun hiçbir kişi ya da merciden gelecek baskı veya sansür talepleri için değil, üyelerimizin gönüllü işbirliği anlayışı içinde uygulayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TUYED´İN AMACI

Dünya ve Türkiye’de basın yayın alanlarındaki uzmanlaşma süreci hızla gelişiyor. Bu gelişmelere bağlı olarak, turizm muhabirliği ile yazarlığı da ayrı bir uzmanlık alanı haline geldi. Bu gerçeklerden hareket eden TUYED Kurucu Üyeleri, turizm gazetecisi, muhabiri, yazarı, editörü ve akademisyenlerini bir dernek  çatısı altında birleştirdi.

TUYED üyeleri, seyahat endüstrisi alanında sahip oldukları deneyim ve birikimlerini, sektörün yanı sıra,  kamuoyuna da sağlıklı bilgilerle aktarmayı temel ilke olarak kabul ediyor. Zaten TUYED, hızla gelişen turizm sektörünün yarattığı ihtiyaçtan dolayı kuruldu. TUYED’in kuruluş amaçlarından biri,  ihtiyaç haline gelen turizm gazeteciliği ve yayıncılığının örgütlenerek geliştirilmesini sağlamaktır.


SEYAHAT ENDÜSTRİSİNE PARALEL GELİŞME

Günümüzde dünyanın dört bir yanında tatile çıkan kesimin sayıları toplamda milyar kişilere ulaşırken, bu alanda yapılan harcamaların boyutu da 1 trilyon dolar seviyesine geldi. Artık karşımızda ‘seyahat endüstrisi’ olarak anılan dev bir sektör bulunuyor.

Seyahat endüstrisinin geliştiği, tatil olgusunun temel bir ihtiyaç olarak algılandığı ülkeleri incelediğimizde, bu gelişmeye paralel olarak turizm yazarlığının da geliştiğini görüyoruz. Öyle ki, turizm yazarlığı Batı Avrupa ülkelerinde alt kollarını da yaratarak önemli bir meslek haline geldi. Türkiye’de de son dönemlerde gezi edebiyatı ve tatil gezi içerikli yayınların sayıları giderek artıyor.

Ülkemizde turizmle ilgili süreli ve süresiz yayınların yanı sıra, web siteleri, bloglar ve mobil uygulamaların artışı devam ediyor. Dünyada en çok satan kitaplar olarak bilinen turizm ve tatil kitapları ülkemizde de giderek ilgi görüyor. Bu yayınların sayı ve tür olarak artış göstermesi, en çok satan veya izlenen mecralar haline gelmesi, bu alanda görülen gelişmenin bir başka yansımasıdır.


TÜKETİCİ İLE GİRİŞİMCİ ARASINDAKİ KÖPRÜ

Turizm gazeteciliği-yazarlığı, Avrupa ülkelerinde toplum nezdinde en saygın ve etkin uzmanlık alanları arasında bulunuyor. Dünya seyahat endüstrisinin en gelişmiş ülkeleri olarak öne çıkan Almanya ve İngiltere´de günümüzde ´Seyahat danışmanlığı´ diye ayrı bir meslek oluştu. Bu mesleği de genellikle gazetecilikten gelenler yapıyor. Seyahat ve tatille ilgili kesimlerin tümü sağlıklı ve doğru bilgilere ulaşmak istiyor. TUYED üyeleri, bu bilgileri tüm kesimlere objektif olarak sunmayı temel ilke olarak benimsiyor.


KESİMLER ARASI İLİŞKİ PLATFORMU

TUYED´ in üyelerine yönelik yürütüceği eğitim faaliyetinin sektörün de yararına olacağından, bu alanda birikim, deneyim ve bilgiye sahip sektör temsilcileri ile de yakın ilişki içinde olmaya özen gösteriyor. Bu kapsamda TUYED üyeleri ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek toplantılar düzenleyerek hem sektör sorunlarının daha iyi kavranması hem de sektör ile TUYED arasında daha sıkı ilişki kurulmasını amaçlıyor. TUYED toplumda yaygın olan, ama sağlıklı olmayan “Kağıt üzerinde çok üyesi olan, gerçekte etkin bir çalışması olmayan, bu yüzden de bir ´Tabela´ derneği olan derneklerden biri olmak yerine, her biri kendi alanında etkin, sektöre ve derneğe aktif katkıda bulunan üyeleri hedefliyor. Bu nedenle TUYED´e üye olacak kişilerde öncelikle bu ölçü ve anlayış aranıyor.

BAŞKANLARIMIZ


Haluk DURUKAL
(1996-2000)

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN (2001-2003)

Kerem KÖFTEOĞLU (2003-2019)

Hasan ARSLAN (2017-2019)

Musa ALİOĞLU (2019-2021)